Bir damın altında iki ailə

İkisi bir nəfər qədər ucuz yaşaya bilər - amma bir damın altında olan iki ailə üçün eyni? Və onlar qədər xoşbəxt yaşaya bilərlərmi?